Zeleni vodonik trenutno jeftiniji od sivog i plavog u Evropi

19/10/2021 21:01

Zeleni vodonik trenutno jeftiniji od sivog i plavog u Evropi

Zeleni vodonik je trenutno jeftiniji za proizvodnju u Evropi nego sivi i plavi, zbog visokih cena prirodnog gasa i ugljenika.

Rekordno visoka cena CO2 takođe znači da bi bilo jeftinije skupljati i skladištiti emisiju iz reformiranja metanske pare nego je puštati u atmosferu, pokazuju proračuni.

Cena prirodnog gasa u Evropi je trenutno toliko visoka da je manje skupo proizvoditi zeleni vodonik iz obnovljivih izvora energije nego sivi ili plavi iz metana.

Takođe, rekordno visoka cena ugljenika u EU, 60 evra po toni CO2, znači da bi sivi vodonik iz tržišno nestabilnog prirodnog gasa trenutno bio skuplji za proizvodnju od plavog H2, koji se proizvodi na isti način, ali uz hvatanje i skladištenje ugljenika, iako se u Evropi još uvek ne proizvodi plavi vodonik.

Proračuni australijske kompanije koja pruža matematičke usluge, Keynumbers, i Energy Flux biltena, pokazuju da bi, prema realnom skupu pretpostavki, izjednačeni trošak zelenog vodonika koji se danas proizvodi iznosio 4,18 evra po kilogramu, u poređenu s 6,55 evra za kilogram sivog, odnosno 6,21 evro za kilogram plavog.

Naravno, dotični proračuni zavise od pretpostavki koje koriste, uključujući troškove električne energije i prirodnog gasa, faktore kapaciteta na projektima obnovljivih izvora energije, kapitalne i operativne izdatke, kamatne stope, efikasnost elektrolizera i stopu hvatanja ugljenika.

Za ove proračune, korišćene su sledeće brojke:

Cena gasa: 30 USD/MMBtu

Cena CO2 (EUA): 60 €/tona

Popust: 8%

Za cenu zelenog vodonika:

Namenski troškovi obnovljive energije: 40 €/MVh

Kapitalni izdaci alkalnog elektrolizera: 800 €/kV

Faktor kapaciteta: 23%

Efikasnost elektrolizera: 52 kVh po kg H2

Kalkulacija za sivi vodonik:

Kapitalizacija postrojenja za reformiranje metanske pare: 222 miliona evra

Stopa proizvodnje vodonika: 8,988 tona na sat

Operativni izdaci: 0,23 €/kg

Indirektna emisija CO2: 7,5%

Odbegla emisija: 1%

I za plavi vodonik:

Troškovi postrojenja za reformiranje metanske pare sa CCS: 398,5 miliona evra

Stopa hvatanja CO2: 95%

Ostale promenljive iste kao kod sivog.

Naravno, ako cena fosilnog gasa padne, ovo menja sve.

Sa cenom gasa od 5 € po MMBtu – ali sa istom cenom ugljenika – sivi vodonik u Evropi koštao bi 2,16 €/kg, a plavi bi bio još jeftiniji po 1,83 €/kg.

19/10/2021 21:01

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments