Usvojen Zakon o nauci i istraživanjima

08/07/2019 13:11

Usvojen Zakon o nauci i istraživanjima

Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o nauci i istraživanjima.

Donošenje ovog krovnog zakona, posle punih 14 godina od donošenja prethodnog zakona, je ključni korak u reformi sistema organizacije i finansiranja nauke. Ovim zakonom se rešava institucionalno finansiranje istraživača, da ne zavise, kao do sada, od toga da li su prošli na nekom projektu ili ne. I to je već dugo zahtev naučne zajednice. Pored toga, Zakon donosi niz važnih novina.

Sprovedena je veoma otvorena javna rasprava, sa većim brojem zvaničnih, ali i nezvaničnih tribina. Učesnici u javnoj raspravi su bili predstavnici svih institucija koje su zainteresovane za predmetnu oblast. Predloge, primedbe i sugestije na Nacrt zakona o nauci i istraživanjima dostavile su brojne zainteresovane organizacije i pojedinci, kako u okviru akademske zajednice, tako i van nje. Veliki broj tih primedbi prihvatila je Radna grupa koja je i uradila Nacrt zakona.

Između ostalog, sistemski i uniformno je definisano angažovanje studenata doktorskih studija u svim akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama, i to kako onih koji su trenutno u sistemu, tako i onih koji će tek biti uključeni u njega. Više od 1100 mladih istraživača koji su tokom prethodne godine uključeni na tekuće projekte Ministarstva će imati miran period finansiranja od 5 godina, pod uslovom da ispunjavaju svoje obaveze na doktorskim studijama. A svo to vreme će moći i da konkurišu na projekte Fonda za nauku. Predviđeni su i individualni grantovi za doktorante, gde oni neće zavisiti od toga da li je njihov mentor dobio projekat.

Tokom narednih meseci je predviđena izrada podzakonskih akata. I taj posao će biti rađen na transparentan način, uz učešće predstavnika naučne zajednice.

Podsećamo i da je u Narodnoj skupštini početkom decembra 2018. usvojen Zakon o Fondu za nauku.

To je nov zakon za novu instituciju, kakva postoji u skoro svim državama koje imaju razvijenu nauku. Osnovna namera je da se kompletna procedura i upravljanje kompetitivnim projektnim pozivima odvija preko Fonda za nauku. U međuvremenu je izabran vd direktor, Upravni odbor, kao i Naučni savet Fonda.

Prvi poziv za izvrsne projekte mladih istraživača je raspisan 21. juna. I to po ugledu na prestižne pozive Evropske komisije. Taj poziv je namenjen onim istraživačima koji nisu bili u prilici da budu rukovodioci projekata u prethodnih skoro 10 godina.

Do kraja godine se mogu očekivati bar još dva poziva. Tokom jeseni će biti pripremljeni i pozivi koji će biti namenjeni svim istraživačima.

Izvor: www.mpn.gov.rs

08/07/2019 13:11

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments