Podrška udruženjima koja se bave zaštitom životne sredine

06/03/2016 12:11

Podrška udruženjima koja se bave zaštitom životne sredine

Konkurs za organizacije civilnog društva iz Srbije koje se bave zaštitom životne sredine i održivim razvojem otvoren je do 14. marta.

Kancelarija Regionalnog centra za životnu sredinu u Srbiji objavila je poziv za dostavljanje prijava za institucionalni grant svim zainteresovanim organizacijama.

Na konkursu mogu učestvovati neprofitna udruženja građana koja imaju sedište na teritoriji Republike Srbije.

Organizacije koje apliciraju za institucionalni grant ne moraju se primarno baviti zaštitom životne sredine ali moraju u svom portfoliju imati dokazanu ekspertizu i iskustvo u bar jednoj oblasti koju tretira pregovaračko poglavlje 27.

Zainteresovana udruženja za učešće na konkursu moraju demonstrirati liderski potencijal, kapacitet i spremnost da zastupaju civilno društvo u svojim lokalnim zajednicama ili na nacionalnom nivou, kapacitet da implementiraju aktivnosti koje imaju širi uticaj na društvo, ali i potencijal za dalji razvoj.

Institucionalni grantovi se dodeljuju u okviru Programa podrške civilnom društvu u Srbiji – CSOnnect – koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu – Kancelarija u Srbiji, uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju.

Ovaj program ima za cilj da osnaži civilno društvo da efikasnije, aktivnije i na rodno senzitivan način participira u procesu donošenja odluka i kreiranja politika u oblasti zaštite životne sredine, uzme aktivno učešće u procesu EU integracija Srbije i aktivno prati sprovođenje politika na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Organizacije koje budu izabrane za institucionalne grantove preuzimaju obavezu organizovanja mreže udruženja i uspostavljanja platforme za dijalog sa vladinim sektorom.

Konkurs se sprovodi u dve faze:

  • Prva faza predstavlja period prijave svih zainteresovanih organizacija – podnošenjem elektronske prijave, Izjave o zainteresovanosti
  • Druga faza započinje izborom užeg kruga organizacija koje će biti pozvane da podnesu kompletne aplikacije

Tekst konkursa i kompletna prateća dokumentacija može se pronaći na sajtu Regionalni centar za životnu sredinu.

06/03/2016 12:11

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments