Back to homepage

Auto škole

Spisak auto škola

Ukoliko ste odlučili da postanete vozač, na ovoj stranici naći ćete najaktuelniji spisak auto-škola.

Samo polaganje vozačkog ispita danas je komplikovan i dugotrajan proces. Bez obzira na kategoriju za koju polažete, vozački ispit se u svakoj auto-školi u Srbiji sastoji  od teorijskog i praktičnog dela.

Nakon odslušane teorijske nastave, koja uključuje 40 časova i položenog testa, kandidat kreće na časove vožnje. Jedan čas traje 45 minuta, a najviše u toku dana, dozvoljena su dva časa vožnje. Pošto kandidat odvoza sve časove, sledi praktični deo ispita, koji se sastoji od polaganja vežbi na poligonu, a zatim sledi vožnja u trajanju od oko pola sata u saobraćaju, prema ruti koja je izvučena na samom početku ispita.

Po završetku ispita, kandidat dobija ocenu znanja i snalaženja u saobraćaju. Ukoliko je uspešno položio, prema Zakonu, kandidat dobija probnu vozačku dozvolu, s kojom ima određena ograničenja i propise koja mora da poštuje.

Auto škole u Srbiji

Auto škole u Nišu

Auto škole u Kragujevcu