Radno mesto – Doktor medicine – Beograd

10/09/2015 14:36

Radno mesto – Doktor medicine – Beograd

Klinički centar Srbije raspisuje konkurs za prijem kandidata na radno mesto:

Doktor medicine

(Lekar specijalista odgovarajuće grane medicine za kliniku za grudnu hirurgiju)

Potreban jedan kandidat za rad na neodređeno vreme.

Probni rad u trajanju od tri meseca.

Uslovi koje kandidat mora da ispuni su sledeći:

  • najmanje VII/1 stepen stručne spreme
  • završen Medicinski fakultet
  • položen stručni ispit

Uz prijavu kandidat mora da prinese i dokaze o ispunjenju navedenih uslova, odnosno:

  • kratku poslovnu biografiju
  • overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu
  • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
  • overena fotokopija položenog specijalističkog ispita (za specijaliste)
  • fotokopija radne knjižice

Prednost na konkursu će imati kandidati koji imaju radno iskustvo tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite.

Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti prilažu samo izabrani kandidati pre zaključenja ugovora o radu.

Prijavljivanje i podnošenje dokumenata za konkurs se vrši lično u Kliničkom centru Srbije, a može i da se pošalje poštom na adresu: Klinički centar Srbije, Pasterova 2, 11000 Beograd, sa naznakom “Za Konkurs za zapošljavanje”.

Konkurs je otvoren do 17. septembra 2015. godine.

 

10/09/2015 14:36

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments