Radno mesto – Nastavnik higijene – Beograd

04/09/2015 13:41

Radno mesto – Nastavnik higijene – Beograd

Prva privatna ugostiteljsko-turistička škola iz Beograda raspisala je konkurs za radno mesto:

Nastavnik higijene

Potreban jedan kandidat za rad na određeno vreme – do 30. juna 2016. godine.

Kandidat mora da ispuni sledeće uslove:

  • VIII stepen stručne spreme
  • doktor medicine

Uz prijavu kandidat je dužan da podnese:

  • biografiju
  • overenu fotokopiju diplome o stečenom stepenu stručnosti

Kandidati koji uđu uži izbor moraju da dostave sledeća dokumenta:

  • uverenje o državljanstvu
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uverenje o zdravstvenoj sposobnosti
  • uverenje da nisu osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (odnosno za krivično dečo koje ih čini nepodobnim za rad u školi)

Konkurs za posao je otvoren do 10. septembra 2015. godine.

Prva privatna ugostiteljsko-turistička škola
Mitropolita Petra 8, 11000 Beograd

Ostale oglase za posao pogledajte OVDE.

04/09/2015 13:41

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments