Back to homepage

Primena valjka – Matematika za 8. razred

Oblast: Valjak
Lekcija: Primena valjka
Razred: 8. razred osnovne škole

Formule za površinu i zapreminu valjka možemo da primenimo na svako telo koje ima oblik valjka. Pri rešavanju zadataka potrebno je još obratiti pažnju na jedinice mere pomoću kojih su izražene date veličine.

Primer 1:

Izračunati visinu posude oblika valjka, ako joj je prečnik 8 cm i ako u nju stane pola litra (0,5 l) vode.

Rešenje:

Prečnik osnove: R = 8 cm.

Poluprečnik osnove: r = 8 cm/2 =4 cm

1l = 1 dm3

1l = 1000 cm3

Poluprečnik je u dat centimetrima, pa ćemo zapreminu posude izraziti u kubnim centimetrima.

Zapremina posude: V= 0,5  1000 cm3 =500 cm3

Površina osnove: B= r2 π =(4 cm)2 π = 16π cm2     π≈3,14

B≈16  3,14 cm2 = 50,24 cm2

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ VALJKA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI