Back to homepage

Vladimir Lenjin – Citati i izreke

Vladimir Lenjin

Vladimir Iljič Uljanov Lenjin je bio ruski revolucionar i predvodnik Oktobarske revolucije koja se odigrala 1917. godine u Rusiji. Lenjin je bio osnivač prve Komunističke partije i Kominterne kao i utemeljivač Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike i Sovjetskog Saveza.

Pogledajte neke od njegovih najzanimljivijih izreka.

Citati i izreke – Vladimir Lenjin

Laž izrečena dovoljno puta postaje istina.

Dajte mi dete na osam godina i ono će biti večiti boljševik.

Jedan čovek sa puškom može kontrolisati sto ljudi bez nje.

Država je mašina za ugnjetavanje jedne klase od strane druge klase, mašina pomoću koje jedna klasa drži u pokornosti druge potčinjene klase.

Cilj socijalizma je komunizam.

Najbolji način uništenja kapitalističkog društva jeste uništenje valute.

Mediji ne trebaju biti samo kolektivno propagandno sredstvo i kolektivni govornik, nego trebaju biti kolektivni organizator masa.

Ukoliko postoji država, ne može biti slobode, ali ukoliko ima slobode tu neće biti države.

Kriminal je produkt socijalnih viškova.

Nemoguće je predvideti vreme i napredak revolucije. Ona se vodi svojim više ili manje misterioznim načinima.

Komunizam je sovjetska vlast plus elektrifikacija cele zemlje. U suprotnom će država ostati ekonomija malih seljaka i na nama je da to realizujemo.

Dajte mi četiri godine da učim decu i seme koje tada posejem nikada neće biti iščupano iz korena.

Fašizam je kapitalizam u propadanju.

Nijedan stepen političkih sloboda neće zadovoljiti gladne mase.

Ukoliko postoji država, ne može biti slobode, ali ukoliko ima slobode tu neće biti države.