Back to homepage

Narodne poslovice

Narodne poslovice, izreke i mudrosti sačuvane su kao viševekovno nasleđe, prenošenjem sa kolena na koleno.

Brojni narodi su na osnovu događaja, ponašanja ili raznih pojava koje se neretko ponavljaju, ustalili svojevrsni izraz koji bi na osnovu tih iskustava predvideo dalji razvoj događaja, savetovao određeno ponašanje ili ukazao na dela koja bi trebalo preduzeti. Kako su one poučnog karaktera, nije loše podsetiti se nekih ili naučiti nove.

Veliki broj poslovica i izreka nastalih pre više vekova i danas se mogu primeniti na brojne situacije i događaje iz savremenog načina života. U svetu sigurno postoje na hiljade raznih poslovica, a mi smo za vas izdvojili neke od najpoučnijih i najzanimljivijih.

Narodne izreke i poslovice

Pogledajte još