Back to homepage

Toma Akvinski

Filozof i teolog, sveti Toma Akvinski je rođen 1225. godine u Italiji. Poznat po kombinovanju principa vere i filozofskog principa racionalnosti.

Spada među najuticajnije mislioce srednjovekovnog Skolasticizma. I dan danas, njegove mudrosti i izreke su primenjive na svakodnevni život.

Pročitajte neke od njegovih najzanimljivijih citata.

 

Citati i izreke – Toma Akvinski


Nema ništa na svetu što se treba više ceniti od iskrenog prijateljstva.
Potrebno je za opuštanje uma da se bavimo, sa vremena na vreme, zabavnim delima i šalama.
Greh je sve što je protiv savesti.

 

Tuga se ublažava dobrim snom, kupkom i čašom vina.
Onome ko ima vere, objašnjenje nije potrebno. Onome ko nema vere, objašnjenje nije moguće.
Kako da živimo u harmoniji? Prvo moramo shvatiti da svi žarko volimo istoga Boga.

 

Čuvajte se čoveka jedne knjige.
Čovek ima slobodu izbora u zavisnosti od stepena njegove racionalnosti.
Nije sve što je teže više zaslužno hvale.

 

Glavno dejstvovanje hrabrosti je uporno trpljenje i izdržavanje opasnosti, umesto napadanja istih.
Ono što volimo nam govori ko smo.
Dobro može da postoji bez zla, dok zlo ne može da postoji bez dobra.

 

Onome ko umire od gladi ne treba nauka, već hrana.
Najviša predstava o životu sastoji se u ovome: da čovek vlada svojim vlastitim postupcima. Čovek koji je uvek podložan tuđim uticajima je pomalo mrtav čovek.
Čovek ne treba da smatra svoju materijalnu imovinu kao svoju, nego kao slobodnu za sve, da bi mogao da je podeli sa ostalima kada im je potrebno.