Back to homepage

Sofokle – Citati i izreke

Sofokle

Sofokle (495.-406. godine p.n.e.) je bio antički grčki pesnik i najveći dramski pisac u grčkoj književnosti. Rođen je u Kolonu, u blizini Atine. Jedan je od najznačajnijih predstavnika helenske tragedije. Napisao je preko 100 tragedija, od kojih su samo 7 sačuvane: “Antigona”, “Elektra”, “Kralj Edip”, “Trahinjanke”, “Ajant”, “Filoktet”, “Edip na Kolonu”. Iako je bio poznat pesnik, bavio se i državnim poslovima.

Pogledajte neke od njegovih najzanimljivijih izreka.

Citati i izreke – Sofokle

Najveće veselje je ono koje nismo očekivali.

Mnoge su stvari užasne, ali ništa nije užasnije od čoveka.

Radije bih časno pao nego pobedio varajući.

Sreća je vrhovna uloga mudrosti.

Tvrdoglavost je isto što i bezumlje.

Ko ima vlast nad samim sobom, može da ide uzdignutog čela.

Mudar vođa pokazuje svoju snagu, a sakriva svoje slabe strane.

Od svih reči, najbolnije su one kojima sami sebe povredimo.

Kratka izreka obično sadrži mnogo mudrosti.

Laž nikad ne doživi starost.

Ko nije ništa pretrpio ne sme me savetovati.

Jedna reč oslobađa nas svih bolova i težine života: to je ljubav.

Grešiti je delo svih ljudi.

Deca su sidro koje majka drži vezane za život.

Pričati mnogo je jedna stvar, pričati mudro je sasvim druga.

Čovek koji stari opet postaje dete.

Šanse nikad ne pomažu onome koji ne ume da pomogne sam sebi.

Sve je buka za onog ko se plaši.