Back to homepage

Nikola Kopernik – Citati i izreke

Nikola Kopernik

Nikola Kopernik (1473-1543) je bio poljski astronom, matematičar, pravnik, lekar i ekonomista. Kopernik je prvi naučnik koji je formulisao heliocentrični sistem svemirskih tela, prema kom je Sunce u centru solarnog sistema, a ne Zemlja, kako se do tada verovalo. Njegov rad je izazvao burne reakcije, ali je brzo prihvaćen u naučnim krugovima. Međutim, crkva to nije lako prihvatila i zato je papa 1616. godine ovo delo zabranio, a Kopernika proglasio jeretikom, jer su njegove ideje išle protiv crkvenog učenja.

Pogledajte neke od njegovih najzanimljivijih izreka.

Citati i izreke – Nikola Kopernik

Ne bojte se, centar svega je Sunce.

Od svih vidljivih stvari, najuzvišenije je nebo sa svojim nepomičnim zvezdama.

Svaki putnik koji sa bilo kojeg mesta putuje na sever se postepeno penje prema severnom polu, dok za isto toliko juzni pol je udaljeniji od njega.

Na brojne i važne načine, ostale planete ukazuju i svedoče pokretnost Zemlje.

Masivnost Zemlje se smanjuje do beznačajnosti poredeći je sa prostranstvima nebesa.

Svako ko veruje da se Zemlja okreće, smatra da je to kretanje prirodno, a ne nasilno.

Stvari o kojima ja sada govorim mogu biti neshvatljive, ali će postati jasnije u svoje odgovarajuće vreme.

Zemlja je sferičnog oblika, jer se njen centar pritiska iz svakog smera.

Napomenuću da su kretanja nebeskih tela cirkularna, obzirom da je kretanje koje odgovara sfetama cirkularno.

Matematika je napisana za matematičare.

Zemlja je sferičnog oblika, jer se njen centar pritiska iz svakog smera.

Na kraju krajeva, morali bismo odrediti Sunce kao centar Univerzuma.