Back to homepage

Monteskje – Citati i izreke

Monteskje

Monteskje (1689-1775) je bio francuski filozof, pisac, moralist i politički teoretičar. Njegovo puno ime je Šarl-Luj de Sekonda, baron od Breda i Monteskjea. Njegova najpoznatija dela su: “O duhu zakona”, “Persijska pisma”, “Razmatranje o uzrocima i veličini rimljana i njihove dekadencije”, u kojima je pisao o dva modela političkih sloboda o ograničenoj slobodi i o ekstremnoj slobodi. Bio je jedan od najistaknutijih mislilaca u periodu između 17. i 18. veka.

Pogledajte neke od njegovih najzanimljivijih izreka.

Citati i izreke – Monteskje

Poricati grešku – dvostruka je greška.

Većina ljudi sposobnija je za velika dela nego za dobročinstvo.

Oni koji žele nešto da nauče nikada nisu besposleni.

Ono što je istina u jednom vremenu, u drugom je zabluda.

Jedini način da žena bude verna jeste: da bude zaljubljena ili ružna.

Priznajem da je istorija puna priča o verskim ratovima. Ali, pri tom treba imati jedno na umu: te ratove nije izazvalo mnoštvo vera, već nesnošljivost one vere koja je sebe smatrala vladajućom.

Gordost je štit budala.

Treba oplakivati ljude kad se rode, a ne kada umru.

Ni u šta se tako čvrsto ne veruje kao u ono što se najmanje zna.

Ko hoće da upravlja ljudima, ne treba da ih tera ispred sebe već da ide za njima.

Ako postoji Bog, onda je preko potrebno da on bude pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića.

Zavisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koje je sam prouzrokovao.

Čovek koji ima duha nikada ne nastoji da to pokaže, jer ko se hvali ukrasima koje uvek nosi na sebi?

Iskustvo je oduvek pokazivalo da svaki čovek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naleti na ograničenja.

Srećni li su narodi koji imaju dosadnu istoriju.