Back to homepage

Marija Kiri – Citati i izreke

Marija Kiri

Marija Kiri je bila fizičarka i hemičarka poljskog porekla, a spada u najpoznatije naučnike svog doba. Dvostruka je dobitnica Nobelove nagrade, a prvu je dobila zajedno sa svojim suprugom Pjerom 1903. godine. Njena istraživanja su bila od presudnog značaja za razvoj x-zraka, tj. rendgenskih zraka, koji se koriste u hirurgiji. Danas, nekoliko obrazovnih i istraživačkih ustanova i medicinskih centara nosi ime Marije Kiri, a neki od njih su Institut Kiri i Univerzitet Pjera i Marije Kiri koji se nalaze u Parizu.

Pogledajte neke od njenih najzanimljivijih izreka.

Citati i izreke – Marija Kiri

Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.

Ničega se u životu ne treba bojati, samo treba shvatiti. Što više razumemo, to se manje bojimo.

Naučnik u svojoj labaratoriji nije samo tehničar, on je i dete koje se suočava sa prirodnim fenomenima koji ga toliko impresioniraju kao da se radi o bajkama.

Često su me pitali, posebno žene, kako mogu da uskladim porodični život sa karijerom. Pa, to uopšte nije bilo lako.

Učili su me da put do uspeha nije ni brz, a ni lak.

Postoje sadistički naučnici koji traže greške u tuđim delima umesto da otkrivaju istinu.

U nauci se moramo zanimati stvarima, a ne osobama.

Nakon svega nauka je u osnovi internacionalna. To je samo zbog toga što joj nedostaje istorijskog smisla kojem se pripisuju nacionalni atributi.

Čovek nikada ne primećuje ono što je urađeno, nego uvek gleda ono što se još treba uraditi

Ja sam od onih koji razmišljaju poput Nobela da će čovečanstvo iz novih otkrića izvući više dobra nego zla.

Bojati se, znači služiti protivniku.

Čovečanstvu trebaju praktični ljudi, koji uzimaju što je moguće više od svog rada, ne zaboravljajući opšte dobro, rade u svome interesu. Ali čovečanstvu takođe trebaju sanjari, kod kojih je nezainteresovanost za razvoj sopstvene preduzimljivosti toliko snažna da za njih postaje nemoguće da posvete svoju pažnju svojoj materijalnoj koristi. Bez sumnje, ovi sanjari ne zaslužuju bogatstvo, jer ga i ne žele. Pa ipak, dobro organizovano društvo bi trebalo da osigura takvim radnicima efikasna sredstva za izvršavanje njihovih zadataka, i život oslobođen materijalnih briga kako bi mogli da se slobodno posvete istraživanju.