Back to homepage

Karl Gustav Jung – Citati i izreke

karl jung

Karl Gustav Jung bio je švajcarski psihijatar, a smatra se začetnikom analitičke psihologije. Kroz proučavanje nesvesnog, Jung je u psihologiju uveo novi termin – kompleks. Kako je u Frojdovim interpretacijama snova prepoznao sopstvene ideje i zapažanja, 1907. otpočela je njihova saradnja koja je trajala do 1913. godine. Saradnja sa Frojdom imala je veliki uticaj na njegove kasnije teorije, i probudila u njemu fasciniranost nesvesnim.

Pročitajte neke od njegovih najzanimljivijih citata.

Citati i izreke – Karl Gustav Jung

Ništa po čoveka nije gore nego da bude potpuno shvaćen.

Zdrav čovek ne muči druge. Oni koji su mučeni po principu se pretvaraju u mučitelje.

Ne mogu reći za sebe da verujem. JA ZNAM. Imao sam to iskustvo da budem obuzet nečim što je mnogo jače od mene, nečim što ljudi nazivaju bogom.

Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih.

Tvoja vizija će postati jasna tek kada pogledaš u svoje srce. Ko gleda izvan svog srca – sanja. Ko gleda unutar svog srca – budi se.

Osuda ne oslobađa, već guši.

Ako čovek ne razume drugu osobu, on će težiti da je smatra budalom.

Ako postoji bilo što što bismo želeli da promenimo u našem detetu, prvo bismo trebali ispitati i videti da to nije nešto što trebamo promeniti u nama samima.

Žalosna je istina da se čovekov život zaista sastoji od sklopa nepomirljivih suprotnosti – dana i noći, rođenja i smrti, sreće i nesreće, dobra i zla. Mi čak nismo ni sigurni da će jedna prevagnuti nad drugom, da će dobro nadvladati zlo, a radost suzbiti patnju.

Život je kratka epizoda između dve velike misterije koje su u suštini jedna.

Psihoterapeutu stari čovek koji ne može reći zbogom životu izgleda nemoćan i bolešljiv kao i mladi čovek koji se boji prigrliti ga.

Ne verujem u Boga. Znam da Bog postoji.