Back to homepage

Fridrih Šiler – Citati i izreke

Fridrih Šiler

Fridrih Šiler (1759-1805) bio je nemački pesnik, dramaturg, filozof i istoričar. Njegova dela su veoma osećajna i puna retorike pa su značajno doprinela razvoju romantizma, a neka od njih su: “Oda radosti”, “Veče”, “Osvajač”, “Elegija o smrti mladića”, “Grčki bogovi”, “Umetnici”.. Pored poezije pisao je istorijska dela i pozorišne komade.

Pogledajte neke njegovih od najzanimljivijih izreka.

Citati i izreke – Fridrih Šiler

Bilo da su lanci od čelika ili svile – oni su i dalje lanci.

Svojina svih je ono što misliš. Tvoje je samo ono što osećaš.

Svaka je vrlina bez mrlje – sve dok se ne stavi na probu.

Svet je tesan, a um prostran. Misli žive lako jedna pored druge, ali se stvari u prostoru bolno sudaraju.

Bez žene bi početak našeg života bio bez pomoći, sredina života bez zadovoljstva i kraj bez utehe.

Najlepši snovi o slobodi sanjaju se u tamnici.

Kada bi svaki čovek voleo sve ljude, tada bi svaki pojedinačno posedovao svet.

Blago tebi ako ti razum uvek u srcu prebiva.

Egoizam je najveća beda jednog stvorenja.

Praštanje je ponovo nalaženje otuđene svojine.

Čoveka njegova volja čini velikim ili malim.

Duh je taj koji sebi gradi telo.

Ljude pecaš zlatom, ženama i krunama.

Ne krv i meso, srce nas čini očevima i sinovima.

Ništa na svetu ne čini čoveka tako nesrećnim kao strah.

Zvezde tvoje sudbine nalaze se u tvojim grudima.

Reči su uvek mnogo smelije od dela.

Svojim delima, čovek slika sebe.