Back to homepage

Eshil – Citati i izreke

eshil

Eshil je bio pesnik antičke tragedije, jedan od najznačajnijih pored Sofokla i Euridipa. Rođen je 525. godine pre nove ere u Eleusini. Pripadao je bogatom gornjem staležu, zahvaljujući čemu je mogao da se obrazuje. Kako bi ispunio svoju građansku dužnost pridružio se vojci i kao vojnik učestvovao u odlučujućim bitkama protiv Persijanaca kod Maratona, Salamine i Plateje. Upravo je zahvaljujući tome napisao i dramatizovao istinite događaje. Preminuo je 456. godine p.n.e. u Geli (današnja Sicilija).

Pročitajte neke njegove najzanimljivije citate.

Citati i izreke – Eshil

Bog voli da pomogne onome koji teži da pomogne sam sebi.

Čovek kom niko ne zavidi nije srećan.

Ko bistru vodu zamuti blatom, neće više imati pitku vodu.

Mudrost se osvaja patnjom.

Najgora stvar moćnicima jeste što se ne mogu pouzdati u prijatelje.

Ne zovi ni jednog čoveka srećnim pre nego što umre.

Onaj koji nije nesrećan lako daje savete onima koji to jesu.

Onaj koji sve može lako će doći do uverenja da se na sve može usuditi.

Reči su lek duši koja pati.

U ratu je istina prva žrtva.

U školi patnje najbolje naučiš mudrosti.

Vode svih reka ne mogu isprati ruke krvave od zločina.

Ako sipaš ulje i sirće u istu posudu, nećeš ih zvati prijateljima već protivnicima.

Zajednička nam je sudbina, ali misao pripada pojedincu.

Disciplina je majka uspeha.