Back to homepage

Erih From – Citati i izreke

Erih From

Erih From bio je nemački socijalni psiholog, psihoanalitičar i humanistički filozof. Rođen je u Frankfurtu na Majni 23.marta 1900. godine, a preminuo 18. marta 1980. godine u Tičinu. Postao je doktor psihologije 1922. godine. Njegova najpoznatija dela su: “Bekstvo od slobode”, “Čovek za sebe”, “Zdravo društvo”, “Psihoanaliza i religija”, “Umeće ljubavi”, “Imati ili biti”..

Pogledajte neke od njegovih najzanimljivijih izreka.

Citati i izreke – Erih From

Ljubav prema bespomoćnom, ljubav prema siromašnom i strancu, početak su bratske ljubavi.

Bogat nije onaj ko puno ima već ko puno daje.

Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi.

Samo je osoba koja ima vere u sebe u stanju da bude verna drugima.

Sebične osobe nisu sposobne da vole druge, ali isto tako nisu sposobne ni da vole sebe same.

Ljubav nije rezultat seksualnog zadovoljenja, već je seksualno zadovoljenje rezultat ljubavi.

U prošlosti je postojala opasnost da ljudi postanu robovi. Opasnost budućnosti jeste da ljudi ne postanu roboti. Istina je da se roboti ne bune.

Pravo na izražavanje mišljenja značajno je jedino ako smo u stanju da imamo vlastito mišljenje.

Ljubav je jedini razuman i zadovoljavajući odgovor na problem ljudske egzistencije.

Bez vere čovek postaje sterilan, bez nade i ustrašen do krajnje dubine svoga bića.

Samo je osoba koja ima vere u sebe u stanju da bude verna drugima.

Žudnja za moći nema koren u snazi, nego u slabosti.

Ako sam ja ono što imam i ako onda izgubim to što imam, ko sam onda ja?

Čovek ne prodaje samo robu, već i samog sebe.

Majčina ljubav je mir. Ne treba je dostizati, treba je zaslužiti.