Back to homepage

Demokrit – Citati i izreke

demokrit

Demokrit je bio antički grčki filozof, rođen u Abderi oko 460. godine pre nove ere. Kao uticajni predsokratski filozof i učenik Leukipa, ostao je upamćen kao osnivač atomske teorije o kosmosu kojom je izneo svoje mišljenje da u univerzumu postoje atomi nevidljivo mali, čvrsti, večni i u beskonačnom kretanju.

Napisao je 52 dela uglavnom etičkog karaktera koja su sačuvana u 299 fragmenta, a proslavio ga je rad “Veliki red sveta”. Preminuo je oko 370. godine pre nove ere, a svojim učenjem uticao je na Aristotela, Pirona, Epikura.

Pročitajte neke od njegovih najzanimljivijih citata.

Citati i izreke – Demokrit

Čovek treba više da brine za dušu nego za telo.

I kad si sam ne treba ništa zlo ni da misliš ni da radiš. Nauči da se više stidiš pred sobom, nego pred drugima.

Jedina razlika između bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sledećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim.

Ko vodi ka razumu onog ko misli da ima razum, uzalud se trudi.

Lepota je nešto životinjsko, ukoliko nije udruženo sa umom.

Najbolje je za čoveka da provodi život što više u dobrom raspoloženju, a što manje u zlovolji.

Ne trudi se da o svemu znaš sve, da ne bi u svemu postao neznalica.

Prema konvenciji slatko, prema konvenciji gorko, prema konvenciji vruće, prema konvenciji hladno, prema konvenciji boja: ali u stvarnosti atomi i prostor.

Skladnost u mišljenu stvara prijateljstvo.

Svet je pozornica, a život dolazak na nju: dođeš, vidiš, odeš.

Uzrok greške je nepoznavanje boljeg.

Život bez ijedne gozbe dug je put na kome nema krčme.