Back to homepage

Buda – Citati i izreke

Buda

Sidarta Gautama zvani Buda, bio je indijski filozof, duhovni učitelj i osnivač budizma. Propovedajući o svojim duhovnim dostignućima, privukao je veliki broj poklonika u severoistočnoj Indiji. Cilj Budinog učenja je oslobođenje uma napuštanjem mržnje, žeđi i neznanja i dostizanje nirvane, stanja najveće sreće i okončanja patnje.  

Pogledajte neke od njegovih najzanimljivijih izreka.

Citati i izreke – Buda

Mržnja se nikad ne smiruje mržnjom, već jedino njenim odsustvom. Ovo je večni zakon.

Koren svih pojava jeste želja.

Kao što vetar ne satire čvrstu stenu tako se ni pametni ljudi ne kolebaju pred pokudom ili pohvalom.

Patnja nastaje iz žudnje za zadovoljstvima, iz žudnje za postojanjem, iz zablude da se smrću sve okončava.

Kao što bi majka rizikovala svoj život da zaštiti svoje dete, svoje jedino dete, isto tako treba negovati bezgranično srce ljubavi za sva bića.

Naricanjem i plakanjem um ne biva ništa mirniji, već se patnja samo uvećava.

Kada ga pogodi osećaj bola, neuk čovek oseća dva bola, telesni i mentalni. Ali mudrac, kada ga pogodi osećaj bola oseća samo jedan bol, telesni, ali ne i mentalni.

Koji god strahovi da nastanu, svi oni nastaju u budali, ne u mudrom čoveku.

Ko na ruci nema ranu, može nositi otrov na dlanu. Otrov ne prodire gde nema rane; nema zla za onoga ko ga ne čini.

Postoje dve vrste sreće. Sreća tela i sreća duha. Između te dve vrste sreće veća je sreća duha.

Dve su stvari uzrok kajanja. Jedna je kad neko učini loše delo, a druga kad ne učini dobro delo.

Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena.

Na koja četiri načina se čini zlo? Vođeni žudnjom činimo zlo. Vođeni ljutnjom činimo zlo. Vođeni neznanjem činimo zlo. Vođenji strahom činimo zlo.

Ne činiti nikakvo zlo, uzdići se u dobroti, pročistiti svoj duh – to je pouka svih buda.

Opterećen sa dve stvari, čovek – sasvim sigurno – nalazi svoje mesto u paklu. Koje dve? Lošim navikama i pogrešnim stavovima.

Mudar čovek napušta manju sreću i obazire se na veću.

Hiljade sveća se mogu zapaliti od jedne, a život te sveće se neće umanjiti. Sreća nikada nije umanjena kada je podeljena sa drugima.

Tvoj zadatak je da otkriješ svoj svet i da onda daš celo srce za njega.