Back to homepage

Aristotel – Citati i izreke

Aristotel

Aristotel je bio filozof Antičke Grčke čija su učenja, zajedno sa Sokratovim i Platonovim, postavila temelje filozofije zapadne civilizacije. Pohađao je Platonovu Akademiju u Atini i bio učitelj Aleksandra Velikog. Svoj život proveo je učeći, predavajući i pišući. Njegova najvažnija dela uključuju „Kategorije”, „O tumačenju”, „Analitika prva” i „Analitika druga”. U njima diskutuje o sistemu racionalizovanja i razvijanju argumenata.

Pogledajte neke od njegovih najzanimljivijih izreka.

Citati i izreke – Aristotel

Ljubav je sastavljena od jedne duše koja naseljava dva tela.

Drag mi je Platon, ali mi je istina draža.

Čovek je po prirodi politička životinja.

Ono smo što neprekidno radimo. Stoga je moć kontrole našeg delovanja moć kontrole našeg karaktera, a moć kontrole našeg karaktera je moć kontrole našeg života.

Duhovitost je drskost koja je stekla obrazovanje.

Strpljenje je gorko, ali plodovi su mu slatki.

Nada je san budnih.

Sreća je smisao i svrha života, ceo cilj i kraj ljudskog postojanja.

Kada otkrivaš u sebi drugu osobu, to je zaljubljenost. A otkrivanje sebe u drugoj osobi, to je ljubav.

Ljubiti znači želeti bližnjemu sve ono što verujemo da je dobro, i to zbog ljubavi prema njemu, a ne zbog sebeljublja.

Cilj mudrog čoveka nije da obezbedi zadovoljstvo, nego da izbegne bol.

Ljubomora je razumska vrlina i pripada razumnim ljudima, dok je zavist prizemna i pripada prizemnim ljudima. Čovek se uz ljubomoru natera da ima dobre stvari, dok drugi uz zavist ne dozvoljava svome komšiji da ima dobre stvari.

Svačiji prijatelj je ničiji prijatelj.

Muzika ima moć da oblikuje karakter.

Sunce je novo svaki dan.

Pokvareni ljudi poštuju iz straha; dobri ljudi iz ljubavi.

Nesreća otkriva one koji nisu pravi prijatelji.

Mi smo ono što neprestano činimo.