Sufinansiranje projekata u oblasti obrazovanja

14/03/2016 10:17

Sufinansiranje projekata u oblasti obrazovanja

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa u oblasti osnovnog i srednjih obrazovanja u AP Vojvodini u 2016. godini otvoren je do 31. marta.

Na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice mogu se prijaviti ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP VOjvodine čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i Regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kao i udruženja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvidela aktivnosti u oblasti obrazovanja.

Program i projekti moraju imati sledeće prioritete raspisane Konkursom:

  • modernizacija vaspitno-obrazovnog rada
  • usaglašavanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada
  • negovanje multikulturalnosti i tradicije, maternjeg jezika pripadnika nacionalnih manjina
  • podrška inkluzivnom obrazovanju
  • prevencija ranog napuštanja formalnog obrazovanja
  • podsticanje vannastavnih aktivnosti.

Jedan kandidat može da prijavi najviše dva programa, odnosno projekta koji ispunjavaju određene uslove.

Više informacija o konkursu, uslovima i načinu prijave, nalazi se ovde.

14/03/2016 10:17

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments