Konkurs za stručni praksu građanima Sombora

08/09/2015 14:58

Konkurs za stručni praksu građanima Sombora

Grad Sombor u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisao je Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse na teritoriji Grada u 2015. godini.

Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima sa srednjim, višim ili visokim obrazovanjem koja se prvi put osposobljavaju za zanimanja za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme.

Cilj programa je da se osposobi što veći broj ljudi za samostalan rad u struci, bez zasnivanja radnog odnosa.

Poslodavci koji su zainteresovani za saradnju mogu se prijaviti za stručno osposobljavanje najviše dva nezaposlena lica. Pravo na učešće u programu imaju privredna društva i preduzetnici koji imaju sedište na teritoriji Grada Sombora.

Za nezaposlena lica sa srednjom stručnom spremom program traje šest meseci, za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem devet meseci, a za lica sa završenim najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem praksa traje do godinu dana.

Više informacija o uslovima i načinu prijave, kao i obrazac za prijavu, nalazi se na sajtu Grada Sombora, dok se informacije o Konkursu mogu dobiri i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijala Sombor.

Konkurs je otvoren do 14. septembra.

08/09/2015 14:58

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments