Back to homepage

Tag "Cop15"

Biodiverzitet: raste pritisak da se sačuva priroda

Biodiverzitet: raste pritisak da se sačuva priroda

🕔10:37, 30.Mar 2022

Globalni sporazum koji za cilj ima da se spreči gubitak prirode, obrne proces i zaustavi izumiranje biljnih i životinjskih vrsta sve je bliže, dok razgovori u Ženevi ulaze u svoj poslednji dan. Međunarodni pregovarači rade na tekstu okvira UN za

Read Full Article