Vatikan ili zvanično Vatikanska država jeste enklava u Rimu koja zauzima površinu od oko 44 hektara i ima oko 840 stanovnika. Ime Vatikan potiče od Vatikanskog brda na kom se Vatikan nalazi.

Vatikanom upravlja Rimski biskup – Papa. Najviši državni funkcioneri su katolički sveštenici poreklom iz različitih nacija. Vatikan je kao nezavisni grad-država nastao 1929. godine prema Lateranskom sporazumu između Italije i Svete stolice, vrhovne vlasti katoličke crkve, tj. prema dogovoru Pape i Musolinija.

Međutim, iako minijaturan, Vatikan ima puno toga da ponudi za turiste:

Bazilika Svetog Petra

Bazilika Svetog Petra je glavno obeležje Vatikana. Izgrađena je između 16. i 18. veka i zamenila je građevinu koja se do tada nalazila na tom mestu a u kojoj su se nalazile mošti Svetog Petra. Interesantno je da je upravo prodavanje oprosta koje je podstaklo Martina Lutera na reformacije finansiralo izgradnju ove bazilike. Bazilika je puna brojnih umetničkih dela, uključujući statuu Konstantina koju je napravio Bernini, čuveni Đotov mozaik, ali i Mikelanđelovu čuvenu Pijetu. Ogromnu kupolu visoku 119 metara nose četiri stuba, a direktno ispod kupole se nalazi Papski oltar, ispod kojeg se nalazi grobnica Svetog Petra.

Bazilika Svetog Petra

Sikstinska kapela

Sikstinska kapela je pravougaoni hodnik koji je sagradio papa Sikstus IV između 1473. i 1484. godine. Freske na zidovima i plafonu hodnika je naslikao lično Mikelanđelo zajedno sa još nekim čuvenim umetnicima, a restaurirane su u periodu od 1980. do 1994. godine. Na freskama se mogu uočiti biblijske scene koje su uglavnom naslikali Peruđino, Botičeli, Roseli, Pinturičio, Sinjoreli i Đirlandao. Na levom zidu se mogu videti scene iz Starog zaveta, a na desnom iz Novog zaveta.

Sikstinska kapela

Pinakoteka

Iako je Napoleo pokrao brojna dela iz ove galerije, u njoj se i dalje nalazi 16 soba punih neprocenjivih umetničkih dela od perioda srednjeg veka pa sve do savremenih dela. Slike su poređane hronološki i lepo prikazuju razvoj zapadne umetnosti.

pinakoteka

Rafaelove sobe

Ove sobe su, kako i sam naziv kaže, ukrašene Rafaelovim freskama. Rafaelo je u svojim slikama koristio klasičnu simetriju i pozicionirao likove u perspektivi oko centralne tačke fokusa. Većina njih je naslikana početkom 16. veka i predstavljaju vrhunsko dostignuće renesansnog slikanja.

rafaelove sobe

Trg Svetog Petra

Trg ispred same bazilike je sagradio Bernini u 17. veku kako bi vernici imali gde da se skupljaju. Ovaj trg bude pun na katolički uskrs, ali i na neke druge katoličke praznike. Tokom većih katoličkih praznika, papa izlazi na balkon bazilike i održava misu. Trg je širok 372 metra i zatvoren polukružnim kolonadama sa statuama svetaca. Sa obe strane se nalaze fontane, a u sredini trga se nalazi Egipatski obelisk visok 25,5 metara koji je Kaligula doneo iz Heliopolisa 39. godine nove ere.

Pored navedenih znamenitosti, turisti mogu posetiti brojne muzeje među kojima su Muzej Pio Klementino, Etruščanski muzej, Vatikanska biblioteka, Egipatski muzej i Muzej Kjaromonti.

trg svetog petra

Pogledajte još: