Back to homepage

Uputstvo za izradu biznis plana – drugi deo

Kako napraviti biznis plan

1. Rezime

 • Opišite Vaše poslovanje (ime i lokacija, opis poslovnog plana, proizvod/usluga, tržište i konkurencija, iskustvo/stručnost menadžmenta)
 • Koji su Vaši poslovni ciljevi?
 • Opišite Vaše tržište?
 • Opišite Vaše finansijske potrebe i koja finansijska sredstva tražite?
 • Pripremite finansijsku projekciju poslovnih rezultata Vaše delatnosti?

2. Opis kompanije i organizacija

 • Napišite kratku istoriju Vašeg poslovanja / preduzeća (za postojeće preduzeće)
 • Opišite vlasničku strukturu u Vašem preduzeću.
 • Opišite ko radi u Vašem preduzeću (menadžment, biografije)
 • Opišite organizacionu strukturu Vašeg preduzeća (oblik organizacine, organizaciona sema i odgovornosti)

3. Operacije

 • Opišite svoju poslovnu lokaciju.
 • Koje zgrade posedujete / iznajmljujete / koristite?
 • Opišite opremu koju koristite.
 • Opišite opremu koju imate.
 • Opišite nabavku i zalihe (sirovine, glavni dobavljači, kupovina, upravljanje zalihama)
 • Ljudski potencijali (broj zaposlenih, struktura, kadrovski plan)
 • Operativni proces (proizvodnja i rad, planiranje proizvodnje, upravljanje kvalitetom)
 • Opišite kako distribuirate svoje proizvode

lekcije menadzment

4. Opis projekta

 • Opišite obim projekta za koji radite poslovni plan
 • Opišite troškove projekta i raspoložive i planirane finansijske resurse za pokrivanje ovih troškova
 • Opišite vremenski okvir projekta i definišite raspored finansiranja projekta
 • Obrazloženje projekta
 • Opišite kakve finansijske rezultate očekujete od projekta

5. Analiza tržišta

 • Definisite i opišite tražnju na tržištu za Vašim proizvodom
 • Opišite kakva je trenutna ponuda na tržištu
 • Kakvi su trendovi u industriji za koju planirate svoj projekat
 • Opišite kako je Vaše preduzeće pozicionirano na tržištu (status prodaje, konkurencija, komparativne prednosti)

6. Marketinška i prodajna strategija

 • Opišite na koja tržišta se Vaše preduzeće fokusira i koji je nivo prodaje koje želi postići (zacrtani nivo prodaje, strategija prodaje, kupci, ciljna tržišta)
 • Opišite kako organizujete Vašu prodaju i kako organizujete distribuciju Vaših proizvoda (metodi prodaje, distribucija, servis proizvoda ili usluga)
 • Definisite vasu prodaju po linijama proizvoda ili usluga (opis linija proizvoda ili usluga, poređenje sa konkurencijom, prodaja po linijama proizvoda ili usluga)

7. Finansijski podaci

 • Ako ste već imali poslovnu delatnost, napišite analizu finansijskih rezultata poslednje dve ili tri godine Vašeg poslovanja
 • Koji je način vođenja knjigovodstva i finansijskog izvestavanja
 • Opišite troškove i način određivanja cena
 • Kako upravljate svojim obrtnim kapitalom (zalihe, potraživanja, obaveze)
 • Opišite koje su Vaše potrebe za finansijskim sredstvima
 • Analizirajte Vaše poslovanje korišćenjem ključnih poslovnih koeficijenata
 • Objasnite kako ćete koristiti nova sredstva

8. Zaključak

 • Objasnite koji su ključni rizici i dajte preporuke

Tutorijali - Materijali za učenje