Back to homepage

Razlika između lidera i menadžera

Liderstvo protiv upravljanja

Liderstvo nije isto što i upravljanje iako se dovodi u vezu i važno je za menadžment. U većini organizacija postoji previše upravljanja, a premalo liderstva. Uspešan menadžer – dobar planer, organizovan upravnik – bez motivacionih sposobnosti lidera. Uspešni lideri – sposobni da stimulišu raspoloženje i privrženost – bez menadžerskih sposobnosti. Menadžeri sa liderskim sposobnostima.

Preduzetnik, menadžer, lider

Na grobu jednog od najpoznatijih privrednika stoji epitaf: 

“Ovde leži čovek koji zna kako da okupi oko sebe ljude koji su pametniji od njega”.

Preduzetništvo je usko vezano sa kreativnošću. Potrebna je sposobnost da se ohrabri i usmerava inovativnost ljudi u preduzeću. Neophodna je povezanost sa kreativnim ljudima ako se želi da se upravlja njihovom aktivnošću. Potrebna je sposobnost da se ostvari vizija, što znači sposobnost upravljanja promenama.

lideri i menadzeri

Mitovi o liderstvu

Osnovna karakteristika lidera je da ima sposobnost da kreira strategijsku viziju koja treba da mobiliše ljude da slobodnom voljom ulože napor da se ona ostvari.

Neki od mitova koji vladaju o liderstvu su:

 • Liderstvo je retka stručnost
 • Lider je rođen, a ne stvoren
 • Lider je harizmatična osoba
 • Lider postoji samo na vrhu preduzeća
 • Lider kontroliše i manipuliše saradnicima

Ko je lider?

Lider je onaj strateg koji je u stanju da utiče na stavove, mišljenja, odluke i akcije drugih.

Posmatra radno mesto kao izvor kreativnosti, smisla i ostvarenje pojedinačnih ambicija. Za trajnu konkurentsku prednost potreban je lider.  Kombinuje talenat sa sposobnošću uticaja na druge – pojedince, grupe i organizacije. Sposobnost da se poslovi obave preko drugih ljudi.

lekcije menadzment

Lideri i menadžeri

Liderstvo je određujuća karakteristika preduzetnika:

 • Ideja, snaga, verovanje u promene i inovacije
 • Shvata značaj izazova i pretnji za funkcionisanje preduzeća

Menadžeri:

 • Menadžeri – rade stvari na pravi način
 • Menadžer – zna kako (efikasnost)
 • Menadžer – rešava problem

Lideri:

 • Lideri – rade prave stvari: kreiraju nove ideje i pristupe.
 • Lider – zna zašto i zašto ne (efektivnost).
 • Lider – identifikuje problem.

Odnos menadžera i lidera

Menadžer Lider
Kratkoročno orijentisan Dugoročno orijentisan
Striktan pogleda Zagledan u horizont
Administrira Inovira
Održava Razvija
Imitira Stvara
Pita zašto i kako Pita zašto ne
Prihvata Dovodi u pitanje (izaziva)
Dobar vojnik Sopstvena ličnost
Radi stvari na pravi način Radi prave stvari

Naslov o liderstvu

Osoba koja je najpodesnija da reši problem – najbolje uočava objektivne zahteve situacije i najnepristrasniji je u situaciji. Treba da ga traže drugi, da oseća odgovornost pri preuzimanju poslova, kao da čini uslugu grupi, a nikako suprotno. Prodorni ljudi – ne bi trebalo da imaju moć. Najbezbolnije je dati moć onome koji u njoj ne uživa.

Kakav mora da bude lider

Mora da bude sposoban da podnese netrpeljivost drugih, da podnese nepopularnost a da se ne “raspadne”. Mora da bude sposoban da kaže “ne”, da bude odlučan, da bude čvrst, da ne puca, da ne povređuje ljude, ne nanosi bol…  Ne sme da bude vođen strahom. Mora da bude hrabar koliko situacija zahteva.

Tutorijali - Materijali za učenje