Back to homepage

Marketing kao poslovna koncepcija i funkcija

Koncepcija marketinga

Koncepcija marketinga nije nastala iznenada niti je u njenim korenima imala oblike i forme koje ona ima danas. Nastala je, razvijala se i menjala u skladu sa razvojem proizvodnih snaga. Proces razvoja marketinga diktirali su odnosi, ponude i potražnje, konkurencija, sve teži uslovi prodaje i intenzivnije promene u okruženju.

Faze u razvoju poslovne koncepcije marketinga

Faze u razvoju poslovne koncepcije su: proizvodna orijentacija, orijentacija na proizvod, (videćete koja je razlika, nisu ista), prodajno komercijalna orijentacija i marketing orijentacija koja se danas deli na orijentaciju na kupca, orijentaciju na društvenu zajednicu i relacioni marketing o kome smo rekli par reči i ovo kako su poređani predstavlja neki vremenski period javljanja raznih orijentacija ali to ne znači da je proizvod orijentacija danas nestala –  naprotiv, izuzetno je prisutna ali zbog ogromnog raslojavanja tržišta i ogromnih promena nađe se mesto za svaku koncepciju – pri čemu su različite koncepcije primenjene na različite proizvode i političke i društvene uslove.

Proizvodna orijentacija

Proizvodna orijentacija karakteristična je za period proizvodnje koji ima lokalni i regionalni karakter. Osnovni problemi su bili: kako proizvesti, obezbediti resurse proizvodnje i izvore energije. Smatralo se da će kupci kupovati one proizvode kojih ima u dovoljnoj količini po povoljnim cenama. Proizvodna orijentacija je primenjiva na dve situacije: prva kada je tražnja  veća od ponude, a druga je stanje jake konkurencije na masovnom tržištu – kao rezultat dobija se sniženje cena.

Orijentacija na proizvodnju i danas je kod nas prisutna i to u oblasti: zdravstva, školstva, bankarstva, PTT usluga.

Orijentacija na proizvod

Daje se primat proizvodu u odnosu na kupca. Akcenat je na tehnološkom razvoju proizvoda koji se dovodi do savršenstva a da se pri tom ne ispituje da li to korisnici uopšte žele. Najbolji primer je industrija satova: proizvode se satovi koji traju sto godina, moge da rade bez navijanja 150 godina, idu pod vodu 400 metara i sl. Osnovno pitanje je kome to zaista treba. U jednom trenutku industrija satova se odvojila od kupaca, nisu istraživali želje, već su težili savršenoj tehnologiji proizvodnje, savršenoj izradi, dizajnu, fenomenalnim mehanizmima koji ne kasne ni sekund 200 godina.

lekcije marketing

Prodajno-komercijalna orijentacija

Nastaje u trenutku kada se proizvođači susretnu sa problemima prodaje, gomilanjem zaliha  i nedostatkom obrtnih sredstava za dalju proizvodnju. Tada se pribegava merama agresivne prodaje, propagandnim presijama i rasprodajama – radi pridobijanja što većeg broja potrošača. Opšta karakteristika je nizak stepen istraživanja marketinga i inovacija proizvoda. Veza između proizvođača i krajnjih korisnika je slaba i svodi se na kupoprodajne odnose.

Marketing orijentacija

Prema ovoj koncepciji, osnovni ključ za postizanje ciljeva preduzeća je uspešno zadovoljenje potreba kupaca. Potrebe kupca prvo treba identifikovati, proučiti, odrediti ciljna tržišta i prema njima planirati proizvodni i prodajni proces. Zadovoljni kupci se smatraju jedinim izvorom profita, rasta i stabilnosti organizacije.

Ekološka komponenta marketing orijentacije

Na mnogim tržištima dešavaju se preokreti koji su prouzrokovani zaoštravanjem ekoloških zahteva. Pod ekologijom se podrazumeva nauka o uzajamnim odnosima organizacije i njene okoline. Problemi koji se najčešće javljaju su: iscrpljivanje prirodnih resursa, zagađivanje vazduha, zagađivanje vode, opterećivanje bukom, nagomilavanje otpadaka, škodljivost proizvoda. Pretpostavke za pravilno uvaženje eko koncepta su: stvaranje interne klime upoznatosti sa ekološkim problemima u firmi, usvajanje jedinstvene politike produzeća, usvajanje jedinstvene strategije očuvanja okoline, uspostavljanje informacionih tokova među poslovnim funkcijama, koordinacija i saradnja marketinga i drugih poslovnih funkcija

Tutorijali - Materijali za učenje