Radno mesto – Viši fizioterapeut (Kanjiža)

12/08/2015 11:13

Radno mesto – Viši fizioterapeut (Kanjiža)

Specijalna bolnica za rehabilitaciju – Banja Kanjiža raspisuje konkurs za radno mesto:

Viši fizioterapeut

Potrebna dva kandidata za posao.

Kandidati koji se prijave za posao moraju ispunjavati sledeće uslove:

  • visoka školska sprema
  • položen stručni ispit

Uz prijavu kandidati mora priložiti:

  • original ili overenu kopiju diplome
  • original ili overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
  • fotokopiju rešenja o upisu u komoru ili fotokopiju dozvole za rad – licence

Prijava se sastoji od kraće biografije i dokaza o ispunjenosti uslova iz oglasa.

Rok za prijavu je 19. avgust 2015. godine.

Prijava na oglas se šalje na navedenu adresu sa naznakom – “Za oglas – ne otvarati” ili lično – svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju
Park bb, 15316 Banja Koviljača

Ostale oglase za posao pogledajte OVDE.

12/08/2015 11:13

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments