Back to homepage

Vrste trouglova u zavisnosti od veličine ugla – Matematika za 6. razred

Oblast: Trougao
Lekcija: Vrste trouglova u zavisnosti od veličine ugla
Razred: 6. razred osnovne škole

Konveksan ugao može biti:

  • oštar ugao, to je ugao čija je čija je mera manja od 90°
  • prav ugao, to je ugao čija je mera 90°
  • tup ugao, to je ugao čija je mera veća od 90°

Kao što znamo zbir svih uglova trougla (kada se kaže uglova trougla misli se na unutrašnje uglove trougla) je jednak 180°. Na osnovu ove osobine, slede dva zaključka:

  1. Trougao može da ima najviše jedan prav ugao.
  2. Trougao može da ima najviše jedan tup ugao.

U zavisnosti od veličine uglova trouglovi se dele na:

  • oštrougle trouglove, sva tri ugla u trouglu su oštra (Slika 1)
  • pravougle trouglove, jedan ugao u trouglu je prav, a druga dva su oštra (Slika 2)
  • tupougle trouglove, jedan ugao u trouglu je tup, a druga dva su oštra (Slika 3)

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA TROUGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI