Back to homepage

Visina trougla i ortocentar – Matematika za 6. razred

Oblast: Trougao
Lekcija: Visina trougla i ortocentar
Razred: 6. razred osnovne škole

Duž čija je jedna krajnja tačka teme trougla, a druga podnožje normale spuštene iz tog temena na pravu određenu naspramnom stranicom naziva se visina trougla.

Neka je dat trougao ABC. (Slika 1.) Visina koja odgovara stranici a označava se ha, visina koja odgovara stranici b označava se hb, visina koja odgovara stranici c označava se hc. Kao što vidimo trougao ima tri visine.

Prave koje sadrže visine trougla seku se u jednoj tački. Ta tačka se naziva ortocentar trougla. Ortocentar se obeležava velikim slovom H.

  • Ortocentar oštrouglog trougla pripada unutrašnjosti trougla.
  • Ortocentar pravouglog trougla je teme pravog ugla.
  • Ortocentar tupouglog trougla se nalazi van trougla.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA TROUGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI