Back to homepage

Unutrašnji uglovi trougla – Matematika za 6. razred

Oblast: Trougao
Lekcija: Unutrašnji uglovi trougla
Razred: 6. razred osnovne škole

U predhodnoj lekciji rekli smo da su konveksni uglovi ∠BAC, ∠ABC, ∠ACB uglovi trougla ABC.

Te uglove nazivamo unutrašnjim uglovima trougla. Trougao ABC čiji su unutrašnji uglovi α, β i γ prikazan je na sledećoj slici.

Za bilo koji trougao važi:

Zbir unutrašnjih uglova trougla jednak je opružnom uglu: α + β + γ = 180°.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA TROUGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI