Back to homepage

Pojam i elementi trougla – Matematika za 6. razred

Oblast: Trougao
Lekcija: Pojam i elementi trougla
Razred: 6. razred osnovne škole

  • Tri tačke koje ne pripadaju jednoj pravoj određuju trougaonu liniju koju čine tri duži.
  • Trougaona linija i njena unutrašnja oblast čine trougao.
  • Tačke A, i koje ne leže na jednoj pravoj određuju trougao ABC. (Slika 1.)

Temena, stranice i uglovi trougla

  • Tačke A, i su temena trougla. Trougao čija su temena A,B i C označavamo sa ∆ABC.
  • Duži AB, BC i CA su stranice trougla. Dužine stranica se obeležavaju malim slovima a, b i c pri čemu je AB=c, BC=a i CA=b.
  • Kao što vidimo primenjeno je pravilo da se stranica a nalazi naspram temena A, stranica b naspram temena B i stranica c naspram temena C.
  • Konvesksni uglovi ∠BAC, ∠ABC i ∠ACB su uglovi trougla. Uglovi trougla se obeležavaju grčkim slovima α,β i γ. Ugao kod temena A označavamo sa α, ugao kod temena B označavamo sa β, ugao kod temena C označavamo sa γ.

∠BAC = α, ∠ABC = β, ∠ACB = γ

Opisane stranice i uglovi predstavljaju osnovne elemente trougla.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA TROUGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI