Back to homepage

Podudarnost trouglova – Matematika za 6. razred

Oblast: Trougao
Lekcija: Podudarnost trouglova
Razred: 6. razred osnovne škole

Dva trougla ∆ABC i ∆A1B1C1 su podudarna ako se pomeranjem (prenošenjem) mogu dovesti do potpunog preklapanja. Podudarnost trouglova se označava sa:

∆ABC ≅ ∆A1B1C1

Podudarni trouglovi imaju jednake odgovarajuće stranice i jednake odgovarajuće uglove.

AB=A1B1    AC=A1C1    BC=B1C1

α=α1        β=β1        γ=γ1

Da bi utvrdili podudarnost dva trougla, nije potrebno dokazivati da su svi njihovi elementi jednaki (sve odgovarajuće stranice i uglovi). Dovoljni uslovi za podudarnost trouglova su dati u pravilima (stavovima) o podudarnosti trouglova.

Prvo pravilo (stav) o podudarnosti trouglova:

Ako su sve tri stranice jednog trougla jednake odgovarajućim stranicama drugog trougla, tada su ti trouglovi podudarni. Ovo pravilo se naziva SSS (stranica, stranica, stranica).

Drugo pravilo (stav) o podudarnosti trouglova:

Ako dva trougla imaju jednake po dve odgovarajuće stranice i njima zahvaćene uglove (uglove između te dve stranice), tada su ti trouglovi podudarni. Ovo pravilo se naziva SUS (stranica, ugao, stranica).

Treće pravilo (stav) o podudarnosti trouglova:

Ako dva trougla imaju jednaku po jednu stranicu i jednake na njima nalegle uglove, tada su ti trouglovi podudarni. Ovo pravilo se naziva USU (ugao, stranica, ugao).

Četvrto pravilo (stav) o podudarnosti trouglova:

Ako su dve stranice i ugao naspram duže od njih jednog trougla jednaki odgovarajućim stranicama i uglu drugog trougla, tada su ti trouglovi podudarni. Ovo pravilo se naziva SSU (stranica, stranica, ugao).

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA TROUGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI