Back to homepage

Osnovne konstrukcije lenjirom i šestarom – Matematika za 6. razred

Oblast: Trougao
Lekcija: Osnovne konstrukcije lenjirom i šestarom
Razred: 6. razred osnovne škole

Osnovne geometrijske konstrukcije se izvode pomoću dva instrumenta: lenjira i šestara.

Korišćenjem lenjira izvodi se:

  • konstrukcija prave koja je određena sa dve date tačke,
  • konstrukcija poluprave od date početne tačke kroz drugu datu tačku,
  • konstrukcija duži za date krajnje tačke te duži.

Korišćenjem šestara izvodi se:

  • konstrukcija kružnice sa datim centrom i poluprečnikom.

Kod izvođenja konstrukcija najčešće dolazi do preseka:

  • prave i kružnice,
  • dve prave,
  • dve kružnice.

Data je kružnica k sa centrom u tački C i poluprečnikom r. Ako je prava p na rastojanju s od centra kružnice, pri čemu je s < r, onda prava p preseca kružnicu k. Prava i kružnica imaju dve zajedničke tačke. (Slika 1)

Dve prave koje leže u istoj ravni i koje nisu paralelne, seku se u jednoj tački.

Date su dve kružnice:

  • kružnica k1 sa centrom u tački C1 i poluprečnikom r1,
  • kružnica k2 sa centrom u tački C2 i poluprečnikom r2.

Rastojanje između centara kružnica označimo sa s. Ako je s < r1 + r2  kružnice se seku i imaju dve zajedničke tačke. (Slika 2)

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA TROUGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI