Back to homepage

Konstrukcija uglova – Matematika za 6. razred

Oblast: Trougao
Lekcija: Konstrukcije nekih uglova
Razred: 6. razred osnovne škole

Korišćenjem lenjira i šestara moguća je konstrukcija pojedinih uglova. Prilikom konstrukcija često nije potrebno nacrtati celu kružnicu već samo jedan njen deo koji nazivamo kružni luk.

Konstrukcija ugla od 60°

Nacrtamo proizvoljnu polupravu Oa. Konstruišemo luk sa centrom u tački i proizvoljnim poluprečnikom r. Tačka preseka luka i poluprave je centar drugog luka koji konstruišemo sa istim poluprečnikom r. Konstrukcijom poluprave sa početnom tačkom O koja sadrži tačku preseka dva luka dobijamo ugao od 60°.

 

Konstrukcija ugla od 120°

Ugao od 120° dobijamo sabiranjem dva ugla od 60°. To znači da ćemo iz tačke preseka dva luka (koju smo konstruisali za ugao od 60°) naneti još jedan luk istog poluprečnika r.

 

Konstrukcija ugla od 30°

Ugao od 30° dobijamo tako što konstruišemo simetralu ugla od 60°.

 

Konstrukcija ugla od 90°

Ugao od 90° dobijamo tako što konstruišemo simetralu opružnug ugla.

 

Konstrukcija ugla od 45°

Ugao od 45° dobijamo tako što konstruišemo simetralu ugla od 90°.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA TROUGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI