Back to homepage

Upoređivanje racionalnih brojeva – Matematika za 6. razred

Oblast: Racionalni brojevi
Lekcija: Upoređivanje racionalnih brojeva
Razred: 6. razred osnovne škole

Racionalni brojevi se mogu upoređivati pomoću tačaka kojima su pridruženi na brojevnoj pravoj. Pri tome koristimo sledeća pravila:

  • dva racionalna broja su jednaka ako im odgovara ista tačka na brojevnoj pravoj.
  • od dva racionalna broja veći je onaj kome odgovara desna tačka

Upoređivanje racionalnih brojeva može se vršiti i bez njihovog predstavljanja na brojevnoj pravoj. Pokazaćemo na koji način, predhodno istaknimo pravilo za proširivanje racionalnih brojeva.

Kada se brojilac i imenilac pomnože istim celim brojem k pri čemu je k≠0, racionalan broj se ne menja.

Upoređivanje dva racionalna broja vršimo tako što ih proširivanjem dovedemo na isti prirodni imenilac, a potom uporedimo njihove brojioce.

Na primer, potrebno je uporediti brojeve:

Kako je -24 < -21 sledi da je:

 

Upoređivanje negativnih racionalnih brojeva može se izvršiti i pomoću njihovih apsolutnih vrednosti. Pokažimo to na predhodnom primeru:

Kako je:

sledi da je:

jer je od dva negativna broja manji onaj sa većom apsolutnom vrednošću.

Navedimo sada sva pravila za upoređivanje racionalnih brojeva:

  • svaki pozitivan racionalan broj je veći od svakog negativnog racionalnog broja,
  • svaki pozitivan racionalan broj  je veći od nule,
  • svaki negativan racionalan broj je manji od nule,
  • od dva pozitivna racionalna broja manji je onaj čija je apsolutna vrednost manja

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA RACIONALNIM BROJEVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI