Back to homepage

Suprotan broj – Apsolutna vrednost racionalnog broja – Matematika za 6. razred

Oblast: Racionalni brojevi
Lekcija: Suprotan broj – apsolutna vrednost racionalnog broja
Razred: 6. razred odsnovne škole

Suprotаn broj

Suprotan broj racionalnom broju p/q , q≠0 je broj – p/q.

Na primer: suprotan broj broju 3/5 je broj 3/5, suprotan broj broju 4/7 je broj 4/7.

Za racionalne brojeve važi:

Na brojevnoj pravoj suprotnim brojevima odgovaraju tačke koje su simetrične u odnosu na koordinatni početak.

Apsolutna vrednost racionalnog broja

Neka je r racionalan broj. Apsolutna vrednost racionalnog broja r, u oznaci |r|  je rastojanje tačke sa koordinatom od kooridantnog početka.

Dakle, apsolutna vrednost racionalnog broja se defiiše na isti način kao i apsolutna vrednost celog broja.

Za svaki racionalan broj r važi:

|r|={ r,    ako je   r>0 0,     ako je   r=0 -r,   ako je   r<0.

Za svaki racionalan broj p/q, q≠0 važi:

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA RACIONALNIM BROJEVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI