Back to homepage

Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva u obliku razlomka – Matematika za 6. razred

Oblast: Racionalni brojevi
Lekcija: Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva u obliku razlomka
Razred: 6. razred osnovne škole

Sabiranje dva racionalna broja u obliku razlomka se vrši tako što se razlomci proširivanjem dovedu na jednake imenioce, a zatim izvrši sabiranje brojilaca.

Neka su r1=  a/b i r2 = c/d dva racionalna broja. Njihovo sabiranje se izvodi na sledeći način:

Oduzimanje dva racionalna broja u obliku razlomka se izvodi tako što se razlomci proširivanjem dovedu na jednake imenioce, a zatim izvrši oduzimanje brojilaca.

Za oduzimanje racionalnih brojeva važi:

r1 – r2 = r1 + (-r2)

što znači da se oduzimanje svodi na sabiranje. Možemo to i da pokažemo:

Zatim, navedimo pravilo koje se odnosi na izvlačenje minusa ispred zagrade:

-r1 – r2 = -(r1 + r2)

Ako umesto -r2 stavimo r2 dobijamo još jedno pravilo:

-r1 + r2=-(r1 – r2)

Neka su r1 i -r1 dva suprotna racionalna broja. Njihov zbir je:

r1 + (-r1) = 0

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA RACIONALNIM BROJEVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI