Back to homepage

Prikazivanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj – Matematika za 6. razred

Oblast: Racionalni brojevi
Lekcija: Prikazivanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj
Razred: 6. razred osnovne škole

Svakom razlomku odgovara tačno jedna tačka na brojevnoj pravoj. Pogledajmo kako se prikazuje npr. pozitivan racionalni broj 23 na brojevnoj pravoj. Na slici je prikazana brojevna prava čija je jedinična duž OA. Potrebno je odrediti tačku B(23). Jediničnu duž OA podelimo na tri jednaka dela. Tačka B je krajnja tačka duži OB koja iznosi 23 jedinične duži OA. Dakle, broj 23 smo prikazali tako što smo od koordinatnog početka O(0)  naneli dva puta trećinu jedinične duži OA.

Uopšteno, brojeve oblika m/n (m∈N0, n∈N) na brojevnoj pravoj prikazujemo tako što nanosimo m puta n-ti deo jedinične duži od koordinatnog početka u pozitivnom smeru brojevne prave (desno od koordinatnog početka).  Negativne racionalne brojeve, tj. brojeve oblika m/n (m∈N, n∈N) prikazujemo nanošenjem m puta n-tog dela jedinične duži od koordinatnog početka u negativnom smeru (levo od koordinatnog početka).

Kao što vidimo tačka C(-2/3) se nalazi levo od kooridatnog početka. Dužina duži OC je 2/3 jedinične duži OA.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA RACIONALNIM BROJEVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI