Back to homepage

Decimalni zapis racionalnih brojeva – Matematika za 6. razred

Oblast: Racionalni brojevi
Lekcija: Decimalni zapis racionalnih brojeva
Razred: 6. razred osnovne škole

Racionalni brojevi se mogu predstaviti u decimalnom zapisu. Decimalni zapis racionalnog dobijamo deljenjem brojica sa imeniocem. Prilikom pretvaranja racionalnog broja u decimalni zapis obraćamo pažnju na znak datog broja. Ako je u pitanju negativan racionalan broj, decimalni zapis će biti sa znakom minus.

Na primer, predstavimo racionalne brojeve 2/5 , –2/5 ,7/4, –17/8 u decimalnom zapisu.

  • 2/5 = 0,4
  • 2/5 = -0,4
  • 7/4 = 1,75,
  • 17/8 = -2,125

Kao što vidimo ovi racionalni brojevi imaju konačan decimalan zapis.

Racionalan broj može imati i periodičan decimalan zapis u kome se jedna ili grupa cifara neograničeno puta ponavlja.

Na primer, predstavimo racionalne brojeve 1/3; – 5/9; 2/11; – 25/22 u decimalnom zapisu.

Cifru ili grupu cifara koje se ponavljaju možemo označiti nadvučenom crticom:

Dalje, pogledajmo kako se decimalni zapis prevodi u oblik  p/q.  Predhodno naglasimo da prva decimala iza zareza predstavlja deseti, druga decimala stoti, treća decimala hiljaditi itd. deo razlomka.

Na primer, decimalne zapise 0,4; -3,8;  2,84 predstaviti u obliku količnika, tj. u obliku p/q.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA RACIONALNIM BROJEVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI