Back to homepage

Uglovi i dijagonale četvorougla – Matematika za 6. razred

Oblast: Četvorougao
Lekcija: Uglovi i dijagonale četvorougla
Razred: 6. razred osnovne škole

Četvorougao ima dve dijagonale. Svaka od tih dijagonala deli četvorougao na dva trougla. Na slici je prikazan četvorougao ABCD. Dijagonala AC deli četvorougao ABCD na dva trougla ABC i CDA.

Znamo da je zbir uglova svakog trougla je 180°, što znači da zbir uglova svakog četvorougla iznosi 180°+ 180° = 360°.

  • Zbir uglova četvorougla je 360°: α + β + γ + δ = 360°

Spoljašnji ugao konveksnog četvorougla uporedan je uglu tog četvorougla sa kojim ima zajedničko teme. Spoljašnje uglove najčeće označavamo sa α1, β1, γ1 i δ1.

Zbir spoljašnjih uglova:

α1 +  β1 +  γ1 + δ1 = (180°-α) + (180°-β) + (180°-γ) + (180°-δ) =

= 720° – (α+β+γ+δ) = 720° – 360° = 360°

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ČETVOROUGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI