Back to homepage

Trapez – Matematika za 6. razred

Oblast: Četvorougao
Lekcija: Trapez
Razred: 6. razred osnovne škole

Četvorougao koji ima jedan par paralelnih stranica naziva se trapez. Paralelne stranice se nazivaju osnovice (najčešće se označavaju sa a i b), a druge dve stranice su kraci trapeza (najčešće se označavaju sa c i d). (Slika 1.)

Duž čije krajnje tačke pripadaju pravama koje sadrže osnovice trapeza i koja je normalna na te prave naziva se visina trapeza. Dužina visine je jednaka rastojanju pravih koje sadrže osnovice trapeza.

Za uglove trapeza važi svojstvo:

  • Uglovi trapeza koji naležu na isti krak su suplementni. (Slika 2.)

α+δ=180°,         β+γ=180°

Duž čije su krajnje tačke središta krakova trapeza naziva se središna duž trapeza. Kaže se još i srednja linija trapeza. (Slika 3.) Za središnu duž trapeza važi svojstvo:

  • Središna duž trapeza je paralelna sa osnovicama i jednaka je polovini njihovog zbira.

Vrste trapeza

Trapez čiji je jedan krak normalan na osnovice naziva se pravougli trapez. (Slika 4.) Kod pravouglog trapeza, krak koji je normalan na osnovice je jednak visini trapeza.

Trapez čiji su kraci jednaki i nisu paralelni naziva se jednakokraki trapez. (Slika 5.)

Svojstva jednakokrakog trapeza:

  • uglovi na osnovici jednakokrakog trapeza su jednaki (α=β, γ=δ);
  • dijagonale jednakokrakog trapeza su jednake.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ČETVOROUGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI