Back to homepage

Upoređivanje celih brojeva – Matematika za 6. razred

Oblast: Celi brojevi
Lekcija: Upoređivanje celih brojeva
Razred: 6. razred osnovne škole

  • Svaki pozitivan broj je veći od svakog negativnog broja.
  • Broj nula je veći od svakog negativnog broja i manji od svakog pozitivnog broja.
  • Od dva negativna broja veći je onaj čija je apsolutna vrednost manja.

Upoređivanje brojeva može se vršiti na brojevnoj pravoj. Ako su data dva broja koja treba uporediti na brojevnoj pravoj, veći broj je onaj koji se nalazi desno od drugog broja.

  • Ako je broj a veći od broja b, zapisujemo a > b ili b < a.
  • Ako je broj a manji od broja b, zapisujemo a < b  ili b > a.
  • Ako je broj a manji od broja b ili jednak broju b, zapisujemo a ≤ b  ili b ≥ a.

Za svaka dva cela broja a i b važi tačno jedan odnos:

  • a < b ili b = a ili b < a.
  • Ako je a ≤ b i b ≤ c onda je  a ≤ c.
  • Ako je a ≤ b i b ≤ a onda je  a = b.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA CELIM BROJEVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI