Back to homepage

Izrazi sa celim brojevima – Matematika za 6. razred

Oblast: Celi brojevi
Lekcija: Izrazi sa celim brojevima
Razred: 6. razred osnovne škole

Brojevni izraz je izraz formiran od brojeva, računskih operacija i zagrada. Nakon što se izvrše sve računske operacije u izrazu dobijamo vrednost brojevnog izraza.

Pri izračunavanju izraza, računske operacije vršimo po sledećem redosledu:

  1. Izrazi u zagradama, izrazi unutar apsolutne vrednosti;
  2. Operacije množenja i deljenja;
  3. Operacije sabiranja i oduzimanja.

Prema tome, najviši prioritet imaju zagrade i apsolutne vrednosti. Zatim slede računske operacije množenja i deljenja koje imaju prednost nad računskim operacijama sabiranja i oduzimanja.

Kada su u pitanju zagrade napomenimo još dva korisna pravila:

  • ako je ispred zagrade znak + možemo se osloboditi zagrada a da pri tom ne menjamo znak sabiraka koji se nalaze unutar zagrada, npr:

7+ (-2 + 3) = 7 – 2 + 3

  • ako je ispred zagrade znak – možemo se osloboditi zagrada ali svakom sabirku unutar zagrade moramo da promenimo znak, npr:

9 – (5 – 1) = 9 – 5 + 1

U izrazima mogu učestvovati i promenljive koje označavamo slovima a,b,… Takvi izrazi se nazivaju izrazi sa promenljivom. Kada promenljivoj dodelimo vrednost, onda smo u mogućnosti da izračunamo i vrednost izraza.

Primer 1: Izračunati vrednost izraza:

(12 – a) 2 + 27 : (-3) -4|a|
ako je a = 2

Rešenje:

(12 – a) 2 + 27 : (-3) -4|a| = (12 – 2)2 + 27 : (-3) -4|2| =
= (10)2 – 9 – 42 =
= 20 – 9 – 8 = 3

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA CELIM BROJEVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI