Back to homepage

Stepenovanje stepena – Matematika za 7. razred

Oblast: Stepenovanje
Lekcija: Stepenovanje stepena
Razred: 7. razred osnovne škole

Stepen stepena je stepen koji u osnovi ima stepen.

Stepen stepana je npr. (a6)4, izračunava se na sledeći način:

(a6)4 = a6 a6 a6 a6 = a6+6+6+6 = a6•4 = a24

Ako je a realan broj, a m i n prirodni brojevi, onda je:

(am)n = am n

Dakle, stepenovanje stepena se vrši tako što osnovu prepišemo, a izložioce pomnožimo.

U sledećem primeru pogledajmo kako se ovo pravilo može primeniti u kombinaciji sa drugim pravilima stepenovanja koje smo naučili.

Primer 1:

Izračunati 33 92

Rešenje:

33 92 = 33 (32)2 = 33 34 = 33+4 = 37 = 2187

Broj 92 je zapisan kao (32)2, zatim je izručunat taj stepen stepena i dobili smo 34, a to je stepen koji ima jednaku osnovu kao i prvi činilac u zadatom proizvodu. Nakon toga izvršeno je množenje stepena jednakih osnova.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA STEPENOVANJEM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI