Back to homepage

Stepen količnika – Matematika za 7. razred

Oblast: Stepenovanje
Lekcija: Stepen količnika
Razred: 7. razred osnovne škole

Stepen koji u osnovi ima količnik dva realna broja a i b, b ≠ 0 je oblika:

gde je n prirodan broj.

U sledećem primeru pogledajmo kako se izračunava stepen količnika:

Ako su a i b, b ≠ 0 realni brojevi (a, b ∈ R), i n prirodan broj (n∈ N), onda je:

Navedeno pravilo se koristiti i u obrnutom smislu:

Stepene sa jednakim izložiocima delimo tako što podelimo osnove, a izložilac prepišemo.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA STEPENOVANJEM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI