Back to homepage

Pojam stepena. Stepen čiji je izložilac prirodan broj – Matematika za 7. razred

Oblast: Stepenovanje
Lekcija: Pojam stepena. Stepen čiji je izložilac prirodan broj
Razred: 7. razred osnovne škole

Proizvod jednakih činilaca naziva se stepen.

3= 3 • 3 • 3 • 3 • 3 = 243

  • Broj 35 (čita se: “tri na peti“) je peti stepen broja 3.
  • Broj 243 je vrednost stepena.

U opštem slučaju, ako je a realan broj (a∈R) i n prirodan broj (n∈N), tada proizvod

a a a… a, n činilaca

nazivamo n –ti stepen broja a i zapisujemo:

an = a a a… a

Broj a se naziva osnova stepena, a broj n je izložilac stepena.

Specijalno, za n=1 važi:

a1 = a

Za svako n∈N važi:

0n = 0  i  1n = 1

Stepeni čije su osnove i 1, imaju vrednost jednaku osnovi za bilo koji prirodan broj n.

Stepen pozitivnog broja je pozitivan broj.

83 = 8 8 8 = 512

Stepen negativnog broja sa parnim izložiocem je pozitivan broj.

(-5)4 = (-5)(-5)(-5)(-5) = 625

Stepen negativnog broja sa neparnim izložiocem je negativan broj.

(-2)3 = (-2)(-2)(-2) = -8

Stepeni su mogu sabirati i oduzimati samo ako imaju jednake osnove i jednake izložioce.

8a3 – 6a3 + 5a3 = 7a3

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA STEPENOVANJEM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI