Back to homepage

Rastavljanje monoma i binoma na činioce – Matematika za 7. razred

Oblast: Polinomi
Lekcija: Rastavljanje monoma i binoma na činioce
Razred: 7. razred osnovne škole

Složen broj rastavljamo na proste činioce tako što se ga zapisujemo kao proizvod prostih brojeva. (Prost broj je broj koji je deljiv samo sa brojem 1 i samim sobom)

Na primer, rastavimo broj 72 na proste činioce:

72 = 2 • 2 • 2 • 3 • 3

Dobijeni proizvod prostih brojeva možemo da zapišemo korišćenjem stepena:

72 = 23 • 32

Rastavljanje monoma na činioce podrazumeva rastavljanje njegovog koeficijenta na proste činioce.

Na primer, rastavimo monom 48x4y2 na proste činioce:

48 xy2 = 2 2 2 2 3xy2 = 23xy2

Kao što primećujemo promenljivi deo monoma je sam po sebi rastavljen na činioce koje čine stepeni promenljivih.

Polinom je rastavljen na činioce ako je predstavljen u obliku proizvoda polinoma. Za rastavljanje binoma na činioce primenjuju se sledeća pravila:

  • A B + A C = A (B+C)

izvlačenje zajedničkog činioca ispred zagrade, ovo pravilo se zasniva na svojstvu distributivnosti množenja prema sabiranju a (b+c) = a b+a c koje se primenjuje u obrnutom smislu (zamenjene strane jednakosti);

  • A– B= (A-B) (A+B)

razlika kvadrata.

Primer 1: Rastaviti binom na činioce:

  1. 4x2 – 6xy
  2. 36a2 – b4

Rešenje:

  1. 4x2 – 6xy = 2x (2x-3y)
  2. 36a2 – b4 = (6a)2 –  (b2)2 = (6a-b2) (6a+b2)

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA POLINOMIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI