Back to homepage

Površina mnogougla – Matematika za 7. razred

Oblast: Mnogougao
Lekcija: Površina mnogougla
Razred: 7. razred osnovne škole

Prilikom izračunavanja površine mnogougla u opštem slučaju koristimo činjenicu da se svaki mnogougao može podeliti na trouglove. Zbir površina svih tako dobijenih trouglova predstavlja površinu mnogougla.

Na sledećoj slici je dat šestougao podeljen na četiri dela, pa će njegova površina biti:

Mnogouglovi se mogu na više načina podeliti na trouglove. Biramo onaj način koji će nam omogućiti da što preciznije izmerimo potrebne elemente (strana i njoj odgovarajuća visina) za izračun površine trouglova.

Neke mnogouglove je moguće podeliti na trouglove i četvorouglove čije površine lako izračunavamo kao što su kvadrat ili pravougaonik. U tom slučaju površina mnogougla bi bila jednaka zbir površina svih trouglova i četvorouglova.

Razmotrimo mnogouglove u koje se može upisati kružnica (kružnica dodiruje sve stranice mnogougla). Takve mnogouglove možemo podeliti na trouglove koji će imati zajedničko teme u centru kružnice i čije su visine (na odgovarajuću stranicu) jednake poluprečniku kružnice. Na slici 2. je prikazan četvorougao u koji je upisana kružnica, njegova površina je:

Kao što znamo, pravilni mnogougao sa n stranica se može podeliti na n podudarnih jednakokrakih trouglova koje nazivamo karakterističnim trouglovima. To znači da smo podelom dobili trouglove jednakih površina. Površina jednog od tih trouglova se računa preko formule:

gde je a dužina stranice mnogougla, a ha visina karakterističnog trougla.

Sledi da je površina pravilnog mnogougla sa n stranica jednaka:

 

Kako visina ha predstavlja ujedno i poluprečnik upisane kružnice r, predhodnu formulu možemo da zapišemo i kao:

 

Na slici 3. je prikazan pravilan sedmougao stranice a, njegova površina je:

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA MNOGOUGLOM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI